Data hentes, et lite øyeblikk...
RANGERING
I FYLKET
DATA
%
RANGERING
I LANDET
1 Sirdal 65.5 5
2 Kristiansand 49.5 57
3 Grimstad 47.6 82
4 Arendal 46.7 104
5 Bykle 46.2 109
6 Søgne 45.9 112
7 Lillesand 44.8 136
8 Åseral 44.4 144
9 Mandal 42.8 170
10 Farsund 42.4 178
11 Flekkefjord 41.1 201
12 Kvinesdal 40.8 205
13 Froland 40.7 210
14 Tvedestrand 39.3 241
15 Risør 38.5 258
16 Valle 38.5 259
17 Lindesnes 38.4 261
18 Evje Og Hornnes 37.9 270
19 Birkenes 37.8 272
20 Vennesla 37.7 274
21 Lyngdal 33.7 338
22 Songdalen 33.6 339
23 Bygland 32.1 354
24 Iveland 30.9 363
25 Hægebostad 29.7 377
26 Åmli 29.7 378
27 Gjerstad 28.5 390
28 Vegårshei 27.4 402
29 Audnedal 25.8 410
30 Marnardal 23.7 418

5 Beste kommuner i landet

1 Aukra 88.7
2 Bærum 72.3
3 Oslo kommune 68.7
4 Asker 67.3
5 Sirdal 65.5

5 Dårligste kommuner i landet

418 Marnardal 23.7
419 Unjárga - Nesseby 23.5
420 Loabák - Lavangen 22.6
421 Utsira 21.7
422 Vevelstad 21.1
33.7
50.9 LANDSGJENNOMSNITT
38.7 FYLKESGJENNOMSNITT

Kommuneinntekter i forhold til utgifter: Inntekter fra eiendomsskatt, inntekt og formue, andre salgs- og leieinntekter i prosent av driftsutgifter. Tallgrunnlaget er fra 2018.

Lyngdal
  • Best

  • Nest best

  • Middels

  • Nest Dårligst

  • Dårligst

  • Ingen data

Fakta om Lyngdal

Fylke: Agder

Befolkning: 8 609

Kommune-NM