Data hentes, et lite øyeblikk...
RANGERING
I FYLKET
DATA
%
RANGERING
I LANDET
1 Kvinesdal 29.0 13
2 Froland 28.0 17
3 Lindesnes 27.0 23
4 Audnedal 27.0 24
5 Sirdal 27.0 28
6 Søgne 27.0 29
7 Vegårshei 27.0 33
8 Iveland 26.0 37
9 Farsund 26.0 40
10 Hægebostad 26.0 44
11 Songdalen 26.0 45
12 Valle 26.0 49
13 Evje Og Hornnes 26.0 53
14 Lyngdal 25.0 60
15 Marnardal 25.0 62
16 Mandal 25.0 71
17 Åseral 25.0 74
18 Vennesla 25.0 79
19 Gjerstad 24.0 97
20 Flekkefjord 24.0 100
21 Birkenes 24.0 101
22 Risør 24.0 106
23 Åmli 23.0 110
24 Bykle 21.0 179
25 Tvedestrand 21.0 184
26 Lillesand 21.0 185
27 Bygland 21.0 199
28 Arendal 19.0 280
29 Grimstad 18.0 300
30 Kristiansand 18.0 304

5 Beste kommuner i landet

1 Årdal 36.0
2 Sokndal 33.0
3 Sunndal 32.0
4 Verdal 31.0
5 Snillfjord 30.0

5 Dårligste kommuner i landet

418 Røst 10.0
419 Værøy 9.0
420 Kárásjohka - Karasjok 9.0
421 Bærum 7.0
422 Oslo kommune 7.0
26.0
11.9 LANDSGJENNOMSNITT
24.4 FYLKESGJENNOMSNITT

Andel sysselsatte med bestått fagprøve: Sysselsatte med beståtte fagprøver som høyeste utdanningsnivå i prosent av befolkningen i yrkesaktiv alder. Tallgrunnlaget er fra 2018.

Hægebostad
  • Best

  • Nest best

  • Middels

  • Nest Dårligst

  • Dårligst

  • Ingen data

Fakta om Hægebostad

Fylke: Agder

Befolkning: 1 683

Kommune-NM