Data hentes, et lite øyeblikk...
RANGERING
I FYLKET
DATA
kr
RANGERING
I LANDET
1 Mandal 3 171 12
2 Arendal 3 299 21
3 Flekkefjord 3 377 32
4 Vennesla 3 525 43
5 Farsund 3 557 49
6 Tvedestrand 3 814 72
7 Lillesand 3 928 86
8 Grimstad 4 096 98
9 Kristiansand 4 288 113
10 Evje Og Hornnes 4 427 125
11 Kvinesdal 4 721 152
12 Søgne 4 768 154
13 Lyngdal 4 829 159
14 Risør 4 997 177
15 Froland 5 028 183
16 Lindesnes 5 318 201
17 Songdalen 5 570 214
18 Birkenes 5 751 223
19 Gjerstad 6 822 262
20 Vegårshei 8 030 308
21 Hægebostad 8 428 321
22 Bygland 9 331 337
23 Audnedal 10 007 354
24 Iveland 10 076 357
25 Marnardal 11 547 374
26 Åmli 12 284 385
27 Valle 13 209 394
28 Åseral 18 560 412
29 Sirdal 19 084 415
30 Bykle 20 305 417

5 Beste kommuner i landet

1 Åfjord 1 530
2 Kongsberg 2 599
3 2 715
4 Larvik 2 768
5 Nannestad 2 799

5 Dårligste kommuner i landet

418 Raarvihke - Røyrvik 23 224
419 Tydal 25 294
420 Torsken 27 959
421 Modalen 29 950
422 Utsira 34 735
8 427.8
4 167.6 LANDSGJENNOMSNITT
7 538.1 FYLKESGJENNOMSNITT

Kommunale administrasjonsutgifter: Netto driftsutgifter til administrasjon per innbygger, kroner. Tallgrunnlaget er fra 2018.

Hægebostad
  • Best

  • Nest best

  • Middels

  • Nest Dårligst

  • Dårligst

  • Ingen data

Fakta om Hægebostad

Fylke: Agder

Befolkning: 1 683

Kommune-NM