Data hentes, et lite øyeblikk...
RANGERING
I FYLKET
RANGERING
I LANDET
1 Kristiansand 19
2 Grimstad 38
3 Sirdal 47
4 Bykle 60
5 Lillesand 67
6 Arendal 93
7 Søgne 101
8 Lyngdal 103
9 Farsund 119
10 Lindesnes 130
11 Songdalen 133
12 Froland 143
13 Mandal 145
14 Birkenes 149
15 Audnedal 157
16 Evje Og Hornnes 176
17 Vennesla 178
18 Hægebostad 187
19 Åseral 200
20 Kvinesdal 205
21 Flekkefjord 211
22 Vegårshei 236
23 Risør 257
24 Åmli 280
25 Tvedestrand 282
26 Valle 334
27 Marnardal 353
28 Iveland 361
29 Bygland 364
30 Gjerstad 367

5 Beste kommuner i landet

1 Oslo kommune
2 Sola
3 Bærum
4 Trondheim
5 Austevoll

5 Dårligste kommuner i landet

418 Dyrøy
419 Ballangen
420 Fosnes
421 Kvalsund
422 Kvæfjord

Totalt: NHOs Kommune-NM rangerer kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommunal økonomi. Tallgrunnlaget er fra 2018.

Kvinesdal
  • Best

  • Nest best

  • Middels

  • Nest Dårligst

  • Dårligst

  • Ingen data

Fakta om Kvinesdal

Fylke: Agder

Befolkning: 6 048

Kommune-NM