Data hentes, et lite øyeblikk...
RANGERING
I FYLKET
RANGERING
I LANDET
1 Songdalen 19
2 Froland 24
3 Kristiansand 28
4 Grimstad 44
5 Vennesla 54
6 Birkenes 58
7 Lillesand 74
8 Lyngdal 98
9 Søgne 113
10 Vegårshei 115
11 Kvinesdal 119
12 Audnedal 124
13 Sirdal 125
14 Arendal 134
15 Bykle 145
16 Hægebostad 153
17 Iveland 160
18 Lindesnes 163
19 Mandal 166
20 Åmli 174
21 Evje Og Hornnes 180
22 Flekkefjord 194
23 Farsund 201
24 Marnardal 211
25 Tvedestrand 227
26 Åseral 259
27 Gjerstad 303
28 Bygland 306
29 Risør 317
30 Valle 422

5 Beste kommuner i landet

1 Ullensaker
2 Nannestad
3 Oslo kommune
4 Bø (Telemark)
5 Lørenskog

5 Dårligste kommuner i landet

418 Hattfjelldal
419 Tydal
420 Utsira
421 Stordal
422 Valle

Kommuner med befolkningsvekst vil være bedre skodd for fremtiden enn kommuner med fraflytting og en stor andel eldre. Dagens befolkningssammensetning og flyttemønster er med på å legge grunnlaget for fremtidens aldersfordeling. Tallgrunnlaget er fra 2018.

Froland
  • Best

  • Nest best

  • Middels

  • Nest Dårligst

  • Dårligst

  • Ingen data

Fakta om Froland

Fylke: Agder

Befolkning: 5 845

Kommune-NM