Data hentes, et lite øyeblikk...
RANGERING
I FYLKET
DATA
%
RANGERING
I LANDET
1 Lillesand 0.5 55
2 Songdalen 0.4 67
3 Froland 0.3 78
4 Grimstad 0.3 80
5 Kristiansand 0.3 83
6 Vegårshei 0.2 90
7 Arendal 0.2 98
8 Birkenes 0.1 101
9 Lindesnes 0.0 118
10 Vennesla 0.0 125
11 Kvinesdal 0.0 127
12 Tvedestrand -0.1 139
13 Mandal -0.1 146
14 Åseral -0.1 149
15 Flekkefjord -0.2 164
16 Søgne -0.2 165
17 Åmli -0.2 180
18 Sirdal -0.4 211
19 Bygland -0.5 231
20 Risør -0.5 236
21 Evje Og Hornnes -0.5 244
22 Farsund -0.6 247
23 Lyngdal -0.7 271
24 Hægebostad -0.8 287
25 Marnardal -0.9 299
26 Bykle -1.0 316
27 Audnedal -1.1 323
28 Gjerstad -1.1 329
29 Iveland -1.2 341
30 Valle -5.4 421

5 Beste kommuner i landet

1 Ullensaker 3.2
2 Lørenskog 2.7
3 Steigen 2.4
4 Spydeberg 2.3
5 Nannestad 2.3

5 Dårligste kommuner i landet

418 Namsskogan -4.1
419 Salangen -4.4
420 Forsand -4.4
421 Valle -5.4
422 Utsira -6.6
0.5
0.0 LANDSGJENNOMSNITT
-0.4 FYLKESGJENNOMSNITT

Netto innflytting: Netto innflytting som i prosent av befolkningen. Tallgrunnlaget er fra 2018.

Lillesand
  • Best

  • Nest best

  • Middels

  • Nest Dårligst

  • Dårligst

  • Ingen data

Fakta om Lillesand

Fylke: Agder

Befolkning: 10 990

Kommune-NM