Data hentes, et lite øyeblikk...
RANGERING
I FYLKET
RANGERING
I LANDET
1 Kristiansand 36
2 Grimstad 40
3 Søgne 56
4 Vennesla 96
5 Songdalen 100
6 Lillesand 102
7 Arendal 109
8 Mandal 118
9 Froland 121
10 Birkenes 127
11 Evje Og Hornnes 154
12 Audnedal 158
13 Farsund 163
14 Flekkefjord 169
15 Lyngdal 178
16 Lindesnes 191
17 Kvinesdal 199
18 Åseral 212
19 Tvedestrand 228
20 Risør 239
21 Vegårshei 249
22 Hægebostad 251
23 Iveland 272
24 Gjerstad 280
25 Sirdal 303
26 Marnardal 319
27 Bygland 340
28 Åmli 345
29 Bykle 354
30 Valle 395

5 Beste kommuner i landet

1 Bærum
2 Oslo kommune
3 Asker
4 Ås
5 Gjerdrum

5 Dårligste kommuner i landet

418 Kvalsund
419 Fosnes
420 Fedje
421 Utsira
422 Modalen

Lave kommunale administrasjonsutgifter, høye inntekter i forhold til utgifter og høyt nivå på arbeidskapital er indikasjoner på effektiv drift og god økonomistyring. Videre vil kommunal eiendomsskatt på næringseiendom kunne virke negativt på næringslivets konkurranseevne. Kjøp av private tjenester bidrar til å styrke privat næringsutvikling. Tallgrunnlaget er fra 2018.

Lillesand
  • Best

  • Nest best

  • Middels

  • Nest Dårligst

  • Dårligst

  • Ingen data

Fakta om Lillesand

Fylke: Agder

Befolkning: 10 990

Kommune-NM