Data hentes, et lite øyeblikk...
RANGERING
I FYLKET
Data RANGERING
I LANDET
1 Flora 0.902 5
2 Bergen 0.902 6
3 Gulen 0.896 21
4 Fjell 0.894 23
5 Aurland 0.894 25
6 Vågsøy 0.891 37
7 Ulvik 0.891 40
8 Vik 0.890 42
9 Kvam 0.890 46
10 Sogndal 0.889 52
11 Ullensvang 0.889 53
12 Gloppen 0.888 56
13 Lindås 0.887 62
14 Stryn 0.887 66
15 Etne 0.886 67
16 Austevoll 0.883 99
17 Øygarden 0.878 127
18 Eidfjord 0.876 138
19 Sund 0.876 146
20 Askvoll 0.875 148
21 Voss 0.875 151
22 Luster 0.872 171
23 Fitjar 0.871 183
24 Tysnes 0.870 188
25 Bømlo 0.869 195
26 Kvinnherad 0.866 219
27 Vaksdal 0.866 221
28 Granvin 0.865 229
29 Selje 0.865 234
30 Jondal 0.863 244
31 Høyanger 0.862 249
32 Eid 0.862 253
33 Osterøy 0.861 264
34 Askøy 0.860 265
35 Os (Hordaland) 0.859 270
36 Masfjorden 0.859 273
37 Solund 0.858 278
38 Austrheim 0.857 281
39 Førde 0.857 285
40 Fusa 0.856 289
41 Modalen 0.854 298
42 Stord 0.853 302
43 Fjaler 0.851 320
44 Sveio 0.850 325
45 Odda 0.850 327
46 Gaular 0.847 336
47 Radøy 0.847 337
48 Hornindal 0.847 339
49 Samnanger 0.845 344
50 Jølster 0.844 349
51 Bremanger 0.843 352
52 Balestrand 0.837 366
53 Hyllestad 0.836 368
54 Meland 0.836 370
55 Naustdal 0.825 389
56 Lærdal 0.823 393
57 Fedje 0.777 415
58 Årdal 0.747 419
59 Leikanger 0.693 422

5 Beste kommuner i landet

1 Oslo kommune 0.912
2 Stjørdal 0.907
3 Nordkapp 0.905
4 Hemsedal 0.903
5 Flora 0.902

5 Dårligste kommuner i landet

418 Vestre Toten 0.762
419 Årdal 0.747
420 Bardu 0.747
421 Kvæfjord 0.710
422 Leikanger 0.693
0.871
0.900 LANDSGJENNOMSNITT
0.860 FYLKESGJENNOMSNITT

Næringsvariasjon: Målt ved 1 minus summen av kvadrerte næringsandeler (andel ansatte i enkeltnæringer) for samtlige næringer i en kommune/fylke. Lave verdier indikerer at næringslivet i kommunen/­fylket er avhengig av få bedrifter eller næringer. Dersom alle arbeider i en næring, vil indikatoren være lik null. Desto flere næringer og jevnere sysselsetting, desto lavere er summen av kvadrerte næringsandeler, og desto høyere er indikatoren. Tallgrunnlaget er fra 2018.

Fitjar
  • Best

  • Nest best

  • Middels

  • Nest Dårligst

  • Dårligst

  • Ingen data

Fakta om Fitjar

Fylke: Vestland

Befolkning: 3 201

Kommune-NM