Data hentes, et lite øyeblikk...
RANGERING
I FYLKET
RANGERING
I LANDET
1 Bergen 16
2 Os (Hordaland) 17
3 Sogndal 52
4 Meland 55
5 Askøy 58
6 Stord 61
7 Fjell 62
8 Førde 67
9 Austevoll 69
10 Sveio 74
11 Sund 122
12 Osterøy 138
13 Lindås 146
14 Kvinnherad 149
15 Voss 150
16 Stryn 151
17 Etne 167
18 Bømlo 170
19 Flora 179
20 Leikanger 185
21 Luster 186
22 Eid 188
23 Fitjar 193
24 Gaular 197
25 Vågsøy 206
26 Vaksdal 208
27 Gloppen 210
28 Tysnes 211
29 Kvam 220
30 Odda 221
31 Austrheim 224
32 Fusa 242
33 Gulen 244
34 Jølster 245
35 Radøy 254
36 Aurland 276
37 Årdal 278
38 Høyanger 282
39 Øygarden 288
40 Naustdal 291
41 Ullensvang 292
42 Fjaler 297
43 Samnanger 309
44 Selje 310
45 Askvoll 343
46 Jondal 347
47 Bremanger 350
48 Masfjorden 357
49 Granvin 360
50 Hornindal 361
51 Vik 363
52 Lærdal 367
53 Eidfjord 383
54 Hyllestad 389
55 Ulvik 393
56 Solund 399
57 Balestrand 411
58 Fedje 420
59 Modalen 422

5 Beste kommuner i landet

1 Bærum
2 Oslo kommune
3 Asker
4 Ås
5 Gjerdrum

5 Dårligste kommuner i landet

418 Kvalsund
419 Fosnes
420 Fedje
421 Utsira
422 Modalen

Lave kommunale administrasjonsutgifter, høye inntekter i forhold til utgifter og høyt nivå på arbeidskapital er indikasjoner på effektiv drift og god økonomistyring. Videre vil kommunal eiendomsskatt på næringseiendom kunne virke negativt på næringslivets konkurranseevne. Kjøp av private tjenester bidrar til å styrke privat næringsutvikling. Tallgrunnlaget er fra 2018.

Kvam
  • Best

  • Nest best

  • Middels

  • Nest Dårligst

  • Dårligst

  • Ingen data

Fakta om Kvam

Fylke: Vestland

Befolkning: 8 441

Kommune-NM