Data hentes, et lite øyeblikk...
RANGERING
I FYLKET
RANGERING
I LANDET
1 Trondheim 6
2 Frøya 23
3 Malvik 30
4 Skaun 53
5 Klæbu 72
6 Melhus 78
7 Oppdal 92
8 Stjørdal 105
9 Namsos 112
10 Vikna 113
11 Ørland 120
12 Levanger 133
13 Orkdal 143
14 Overhalla 148
15 Midtre Gauldal 152
16 Bjugn 153
17 Steinkjer 155
18 Åfjord 164
19 Nærøy 180
20 Verdal 184
21 Hitra 194
22 Røros 202
23 Meldal 218
24 Rindal 237
25 Frosta 240
26 Selbu 253
27 Hemne 255
28 Inderøy 259
29 Indre Fosen 260
30 Holtålen 299
31 Grong 304
32 Rennebu 321
33 Meråker 325
34 Flatanger 341
35 Snåase - Snåsa 342
36 Høylandet 353
37 Agdenes 355
38 Namsskogan 373
39 Namdalseid 374
40 Verran 386
41 Snillfjord 391
42 Roan 400
43 Lierne 401
44 Osen 406
45 Leka 412
46 Tydal 416
47 Raarvihke - Røyrvik 417
48 Fosnes 419

5 Beste kommuner i landet

1 Bærum
2 Oslo kommune
3 Asker
4 Ås
5 Gjerdrum

5 Dårligste kommuner i landet

418 Kvalsund
419 Fosnes
420 Fedje
421 Utsira
422 Modalen

Lave kommunale administrasjonsutgifter, høye inntekter i forhold til utgifter og høyt nivå på arbeidskapital er indikasjoner på effektiv drift og god økonomistyring. Videre vil kommunal eiendomsskatt på næringseiendom kunne virke negativt på næringslivets konkurranseevne. Kjøp av private tjenester bidrar til å styrke privat næringsutvikling. Tallgrunnlaget er fra 2018.

Selbu
  • Best

  • Nest best

  • Middels

  • Nest Dårligst

  • Dårligst

  • Ingen data

Fakta om Selbu

Fylke: Trøndelag

Befolkning: 4 088

Kommune-NM