Data hentes, et lite øyeblikk...
RANGERING
I FYLKET
Data RANGERING
I LANDET
1 Stjørdal 0.907 2
2 Trondheim 0.897 13
3 Nærøy 0.896 19
4 Steinkjer 0.896 20
5 Oppdal 0.894 24
6 Tydal 0.893 27
7 Vikna 0.893 31
8 Røros 0.889 49
9 Hitra 0.887 58
10 Hemne 0.886 69
11 Raarvihke - Røyrvik 0.884 84
12 Ørland 0.883 97
13 Lierne 0.882 101
14 Rennebu 0.881 105
15 Frosta 0.879 120
16 Meldal 0.879 121
17 Midtre Gauldal 0.876 136
18 Bjugn 0.876 137
19 Verdal 0.874 161
20 Selbu 0.873 163
21 Melhus 0.873 165
22 Osen 0.872 172
23 Namsskogan 0.869 194
24 Indre Fosen 0.867 203
25 Snåase - Snåsa 0.867 209
26 Rindal 0.867 215
27 Overhalla 0.866 220
28 Agdenes 0.865 227
29 Orkdal 0.865 235
30 Holtålen 0.863 241
31 Åfjord 0.860 268
32 Inderøy 0.858 277
33 Grong 0.857 280
34 Meråker 0.857 283
35 Flatanger 0.853 304
36 Roan 0.853 307
37 Leka 0.853 308
38 Malvik 0.851 319
39 Verran 0.849 330
40 Frøya 0.843 350
41 Namdalseid 0.839 359
42 Namsos 0.839 360
43 Høylandet 0.837 367
44 Fosnes 0.828 383
45 Skaun 0.823 390
46 Snillfjord 0.821 396
47 Klæbu 0.817 400
48 Levanger 0.803 407

5 Beste kommuner i landet

1 Oslo kommune 0.912
2 Stjørdal 0.907
3 Nordkapp 0.905
4 Hemsedal 0.903
5 Flora 0.902

5 Dårligste kommuner i landet

418 Vestre Toten 0.762
419 Årdal 0.747
420 Bardu 0.747
421 Kvæfjord 0.710
422 Leikanger 0.693
0.867
0.900 LANDSGJENNOMSNITT
0.865 FYLKESGJENNOMSNITT

Næringsvariasjon: Målt ved 1 minus summen av kvadrerte næringsandeler (andel ansatte i enkeltnæringer) for samtlige næringer i en kommune/fylke. Lave verdier indikerer at næringslivet i kommunen/­fylket er avhengig av få bedrifter eller næringer. Dersom alle arbeider i en næring, vil indikatoren være lik null. Desto flere næringer og jevnere sysselsetting, desto lavere er summen av kvadrerte næringsandeler, og desto høyere er indikatoren. Tallgrunnlaget er fra 2018.

Indre Fosen
  • Best

  • Nest best

  • Middels

  • Nest Dårligst

  • Dårligst

  • Ingen data

Fakta om Indre Fosen

Fylke: Trøndelag

Befolkning: 9 988

Kommune-NM