Data hentes, et lite øyeblikk...
RANGERING
I FYLKET
Data RANGERING
I LANDET
1 Nordkapp 0.905 3
2 Porsanger - Porsángu - Porsanki 0.892 32
3 Alta 0.891 39
4 Lenvik 0.887 61
5 Deatnu - Tana 0.883 89
6 Harstad - Hárstták 0.883 98
7 Guovdageaidnu - Kautokeino 0.880 109
8 Sør-Varanger 0.877 130
9 Nordreisa - Ráisa - Raisi 0.876 139
10 Tromsø 0.875 156
11 Hammerfest 0.874 162
12 Vardø 0.872 175
13 Berlevåg 0.869 193
14 Berg 0.867 204
15 Balsfjord 0.867 210
16 Kárásjohka - Karasjok 0.866 225
17 Vadsø 0.863 242
18 Hasvik 0.863 245
19 Kvalsund 0.862 250
20 Lebesby 0.862 252
21 Sørreisa 0.862 255
22 Skjervøy 0.858 279
23 Lyngen 0.856 286
24 Målselv 0.855 295
25 Båtsfjord 0.854 299
26 Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono 0.852 311
27 Måsøy 0.852 314
28 Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono 0.851 321
29 Skånland 0.851 324
30 Gratangen 0.848 333
31 Karlsøy 0.841 354
32 Gamvik 0.840 357
33 Loppa 0.838 364
34 Unjárga - Nesseby 0.833 376
35 Salangen 0.827 384
36 Kvænangen 0.826 387
37 Ibestad 0.823 392
38 Dyrøy 0.821 395
39 Loabák - Lavangen 0.817 399
40 Torsken 0.812 404
41 Tranøy 0.788 411
42 Bardu 0.747 420
43 Kvæfjord 0.710 421

5 Beste kommuner i landet

1 Oslo kommune 0.912
2 Stjørdal 0.907
3 Nordkapp 0.905
4 Hemsedal 0.903
5 Flora 0.902

5 Dårligste kommuner i landet

418 Vestre Toten 0.762
419 Årdal 0.747
420 Bardu 0.747
421 Kvæfjord 0.710
422 Leikanger 0.693
0.867
0.900 LANDSGJENNOMSNITT
0.851 FYLKESGJENNOMSNITT

Næringsvariasjon: Målt ved 1 minus summen av kvadrerte næringsandeler (andel ansatte i enkeltnæringer) for samtlige næringer i en kommune/fylke. Lave verdier indikerer at næringslivet i kommunen/­fylket er avhengig av få bedrifter eller næringer. Dersom alle arbeider i en næring, vil indikatoren være lik null. Desto flere næringer og jevnere sysselsetting, desto lavere er summen av kvadrerte næringsandeler, og desto høyere er indikatoren. Tallgrunnlaget er fra 2018.

Balsfjord
  • Best

  • Nest best

  • Middels

  • Nest Dårligst

  • Dårligst

  • Ingen data

Fakta om Balsfjord

Fylke: Troms og Finnmark

Befolkning: 5 625

Kommune-NM