Data hentes, et lite øyeblikk...
RANGERING
I FYLKET
RANGERING
I LANDET
1 Tromsø 29
2 Alta 71
3 Harstad - Hárstták 95
4 Hammerfest 108
5 Sør-Varanger 117
6 Målselv 129
7 Båtsfjord 182
8 Vadsø 183
9 Balsfjord 195
10 Lenvik 216
11 Bardu 225
12 Nordkapp 227
13 Sørreisa 236
14 Nordreisa - Ráisa - Raisi 250
15 Skjervøy 257
16 Vardø 283
17 Hasvik 301
18 Gamvik 322
19 Skånland 323
20 Lebesby 324
21 Deatnu - Tana 330
22 Guovdageaidnu - Kautokeino 332
23 Kárásjohka - Karasjok 335
24 Berlevåg 336
25 Måsøy 337
26 Salangen 338
27 Porsanger - Porsángu - Porsanki 346
28 Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono 348
29 Unjárga - Nesseby 349
30 Kvæfjord 352
31 Kvænangen 365
32 Lyngen 368
33 Loabák - Lavangen 375
34 Berg 376
35 Karlsøy 377
36 Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono 378
37 Tranøy 387
38 Gratangen 402
39 Dyrøy 403
40 Ibestad 404
41 Loppa 409
42 Torsken 415
43 Kvalsund 418

5 Beste kommuner i landet

1 Bærum
2 Oslo kommune
3 Asker
4 Ås
5 Gjerdrum

5 Dårligste kommuner i landet

418 Kvalsund
419 Fosnes
420 Fedje
421 Utsira
422 Modalen

Lave kommunale administrasjonsutgifter, høye inntekter i forhold til utgifter og høyt nivå på arbeidskapital er indikasjoner på effektiv drift og god økonomistyring. Videre vil kommunal eiendomsskatt på næringseiendom kunne virke negativt på næringslivets konkurranseevne. Kjøp av private tjenester bidrar til å styrke privat næringsutvikling. Tallgrunnlaget er fra 2018.

Kåfjord
  • Best

  • Nest best

  • Middels

  • Nest Dårligst

  • Dårligst

  • Ingen data

Fakta om Kåfjord

Fylke: Troms og Finnmark

Befolkning: 2 097

Kommune-NM