Data hentes, et lite øyeblikk...
RANGERING
I FYLKET
DATA
kr
RANGERING
I LANDET
1 Haugesund 2 714 17
2 Sandnes 2 823 18
3 Eigersund 2 915 23
4 Karmøy 2 964 25
5 3 041 28
6 Gjesdal 3 125 35
7 Stavanger 3 218 48
8 Time 3 264 56
9 Klepp 3 266 57
10 Randaberg 3 349 60
11 Tysvær 3 373 63
12 Sola 3 377 64
13 Strand 3 836 109
14 Vindafjord 4 518 170
15 Sauda 4 734 183
16 Lund 4 928 199
17 Sokndal 5 313 217
18 Bjerkreim 5 861 239
19 Rennesøy 6 558 272
20 Finnøy 7 289 299
21 Bokn 8 376 323
22 Suldal 8 741 336
23 Hjelmeland 10 150 360
24 Forsand 14 191 401
25 Kvitsøy 14 434 402
26 Utsira 32 625 417

5 Beste kommuner i landet

1 Hamarøy 559
2 Eid 586
3 Orkdal 1 106
4 Bø (Telem.) 1 469
5 Ålesund 1 526

5 Dårligste kommuner i landet

413 Bykle 19 871
414 Raarvihke - Røyrvik 22 937
415 Tydal 23 258
416 Modalen 26 334
417 Utsira 32 625
2 714.1
3 777.4 LANDSGJENNOMSNITT
6 499.3 FYLKESGJENNOMSNITT

Administrasjonsutgifter: Netto driftsutgifter til administrasjon per innbygger, kroner. Tallgrunnlaget er fra 2017.

Haugesund
  • Best

  • Nest best

  • Middels

  • Nest Dårligst

  • Dårligst

  • Ingen data

Fakta om Haugesund

Fylke: Rogaland

Befolkning: 37 167

Kommune-NM