Data hentes, et lite øyeblikk...
RANGERING
I FYLKET
RANGERING
I LANDET
1 Sola 3
2 Stavanger 7
3 Sandnes 8
4 Vindafjord 24
5 Karmøy 25
6 Time 27
7 Haugesund 34
8 Bjerkreim 39
9 Klepp 44
10 Gjesdal 56
11 Tysvær 64
12 Eigersund 65
13 Strand 68
14 Randaberg 72
15 Hjelmeland 100
16 Finnøy 118
17 Rennesøy 122
18 Lund 135
19 149
20 Sokndal 153
21 Forsand 169
22 Suldal 183
23 Sauda 238
24 Bokn 285
25 Utsira 359
26 Kvitsøy 365

5 Beste kommuner i landet

1 Austevoll
2 Bærum
3 Sola
4 Asker
5 Oslo kommune

5 Dårligste kommuner i landet

418 Fedje
419 Kvænangen
420 Bardu
421 Leikanger
422 Kvæfjord

Næringsliv og privatøkonomi: Vekstkraften i privat næringsliv reflekteres gjennom indikatorer for verdiskaping, nyetableringer og sysselsetting. Sterk privat kjøpekraft er også en positiv drivkraft for næringslivet. Tallgrunnlaget er fra 2017.

Forsand
  • Best

  • Nest best

  • Middels

  • Nest Dårligst

  • Dårligst

  • Ingen data

Fakta om Forsand

Fylke: Rogaland

Befolkning: 1 246

Kommune-NM