Data hentes, et lite øyeblikk...
RANGERING
I FYLKET
RANGERING
I LANDET
1 Sola 7
2 Sandnes 8
3 Stavanger 10
4 Klepp 24
5 Gjesdal 26
6 Time 33
7 40
8 Strand 42
9 Randaberg 43
10 Haugesund 45
11 Rennesøy 57
12 Vindafjord 62
13 Karmøy 70
14 Eigersund 80
15 Tysvær 88
16 Bjerkreim 94
17 Sokndal 146
18 Lund 172
19 Sauda 206
20 Finnøy 209
21 Bokn 253
22 Hjelmeland 284
23 Suldal 293
24 Forsand 331
25 Kvitsøy 332
26 Utsira 421

5 Beste kommuner i landet

1 Frøya
2 Bærum
3 Asker
4 Oslo kommune
5 Gjerdrum

5 Dårligste kommuner i landet

418 Rødøy
419 Leka
420 Raarvihke - Røyrvik
421 Utsira
422 Tysfjord

Kommuneøkonomi: Lave kommunale administrasjonsutgifter, høye inntekter i forhold til utgifter og høyt nivå på arbeidskapital er indikasjoner på effektiv drift og god økonomistyring. Videre vil kommunal eiendomsskatt på næringseiendom kunne virke negativt på næringslivets konkurranseevne. Kjøp av private tjenester bidrar til å styrke privat næringsutvikling. Tallgrunnlaget er fra 2017.

Bokn
  • Best

  • Nest best

  • Middels

  • Nest Dårligst

  • Dårligst

  • Ingen data

Fakta om Bokn

Fylke: Rogaland

Befolkning: 844

Kommune-NM