Data hentes, et lite øyeblikk...
RANGERING
I FYLKET
RANGERING
I LANDET
1 Os (Hord.) 19
2 Bergen 20
3 Austevoll 30
4 Fjell 36
5 Askøy 49
6 Førde 54
7 Sveio 68
8 Sogndal 71
9 Stord 74
10 Meland 77
11 Lindås 101
12 Kvinnherad 111
13 Sund 122
14 Eid 125
15 Bømlo 141
16 Osterøy 153
17 Flora 157
18 Voss 160
19 Etne 164
20 Stryn 166
21 Leikanger 171
22 Vaksdal 184
23 Luster 190
24 Tysnes 202
25 Jølster 203
26 Fitjar 205
27 Kvam 212
28 Odda 214
29 Radøy 217
30 Austrheim 226
31 Vågsøy 234
32 Årdal 249
33 Fusa 254
34 Gulen 258
35 Øygarden 259
36 Gaular 261
37 Hornindal 271
38 Naustdal 275
39 Gloppen 276
40 Samnanger 288
41 Fjaler 294
42 Høyanger 308
43 Aurland 317
44 Ullensvang 334
45 Jondal 335
46 Lærdal 339
47 Selje 348
48 Bremanger 357
49 Askvoll 358
50 Vik 359
51 Granvin 361
52 Masfjorden 368
53 Eidfjord 375
54 Ulvik 384
55 Hyllestad 388
56 Solund 399
57 Balestrand 400
58 Fedje 412
59 Modalen 417

5 Beste kommuner i landet

1 Frøya
2 Bærum
3 Asker
4 Oslo kommune
5 Gjerdrum

5 Dårligste kommuner i landet

418 Rødøy
419 Leka
420 Raarvihke - Røyrvik
421 Utsira
422 Tysfjord

Kommuneøkonomi: Lave kommunale administrasjonsutgifter, høye inntekter i forhold til utgifter og høyt nivå på arbeidskapital er indikasjoner på effektiv drift og god økonomistyring. Videre vil kommunal eiendomsskatt på næringseiendom kunne virke negativt på næringslivets konkurranseevne. Kjøp av private tjenester bidrar til å styrke privat næringsutvikling. Tallgrunnlaget er fra 2017.

Aurland
  • Best

  • Nest best

  • Middels

  • Nest Dårligst

  • Dårligst

  • Ingen data

Fakta om Aurland

Fylke: Vestland

Befolkning: 1 778

Kommune-NM